NEMOKAMAS PRISTATYMAS LIETUVOJE!

Privatumo Politika

1. Bendrosios nuostatos
1.1. UAB „Antra Dalis“, toliau „Parduotuvė“, saugo ir gerbia elektroninės parduotuvės www.aboutskin.eu vartotojų ir lankytojų, toliau „Pirkėjai“, privatumą.
1.2. Ši privatumo politika, o taip pat ir kiti minimi dokumentai, numato pagrindus, kuriais Parduotuvė kaupia ir tvarko Pirkėjų asmens duomenis, kurie yra Parduotuvei suteikimi pačių Pirkėjų („Politika“). Pirkėjai yra prašomi perskaityti šią Politiką, tam, kad būtų teisingai suprasta Parduotuvės praktika, susijusi su Pirkėjų duomenimis bei jų tvarkymu.
1.3. Ši Politika taikoma visiems Pirkėjams.
1.4. Pirkėjai, užpildydami paskyros registracijos formą arba atlikdami užsakymą, sutinka su pirkimo ir pardavimo taisyklėmis, kurių neatskiriama dalimi yra ši Politika.
2. Renkama asmeninė informacija
2.1. Bendrovė gali kaupti ir tvarkyti šią Pirkėjų informaciją:
2.1.1. Visą informaciją, kurią Pirkėjai pateikia pildydami formas ir atlikdami užsakymus elektroninėje parduotuvėje, adresu https://www.aboutskin.eu, toliau „Svetainė“.
2.1.2. visą korespondenciją tarp Pirkėjų ir Parduotuvės;
2.1.3. Pirkėjų IP adresus
2.1.4. duomenis apie Pirkėjų naršymo istoriją ir su tuo susijusius duomenis;
2.1.5. duomenis, susijusius su užsakymais bei Pirkėjų užsakymų įvykdymu;
2.2. Pirkėjų duomenys yra renkami ir tvarkomi šios Politikos 4 dalyje minimais atvejais ir 6 dalyje numatytais tikslais.
3. Slapukai
3.1. Parduotuvė Svetainėje naudoja slapukus (angl. cookies) Pirkėjų identifikavimui. Taip Parduotuvė siekia užtikrinti geresnę Pirkėjų patirtį
4. Pirkėjų asmeninių duomenų tvarkymo atvejai
4.1. Pirkėjų duomenys gali būti tvarkomi, kuomet:
4.1.1. Pirkėjas suteikia Parduotuvei informaciją apie save;
4.1.2. Pirkėjas duoda sutikimą;
4.1.3. Pirkėjas sudaro sutartį su Parduotuve;
5. Asmenų duomenų saugojimas
5.1. Pirkėjų duomenys gali būti perduodami arba laikomi teritorijose, esančiose už Europos Ekonominės Erdvės („EEE“) ribų. Jie taip pat gali būti tvarkomi personalo, esančio už EEE ribų, kuris yra Parduotuvės ar Parduotuvės tiekėjų darbuotojai.
5.2. Norėdama apsaugoti Jūsų duomenis, parduotuvė imasi prideramų atsargumo priemonių ir aukštų saugumo standartų tam, kad užtikrintų, jog asmeniniai duomenys nėra prarasti, atskleisti, pakeisti, at panaudoti neteisėtiems tikslams.
5.3. Jeigu Pirkėjai pateikia Parduotuvei kreditinės kortelės duomenis, Pardutuvė juos užšifruoja naudojant kriptografinį protokolą (SSL) ir saugo naudojant AES-256 šifrą.
5.4. Jei Parduotuvei kyla abejonių dėl Pirkėjo pateiktų asmeninių duomenų teisingumo, tuomet parduotuvė pasilieka teisę bet kada sustabdyti šio Pirkėjo duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti.
5.5. Nepaisant to, kad Parduotuvė imasi visų galimų pastangų tam, kad apsaugotų ir užtikrintų Pirkėjų duomenų saugumą, Parduotuvė negali garantuoti, kad duomenys bus visais atvejais saugūs. Visos Pirkėjo asmeninių duomenų perdavimo procedūros yra Pirkėjo rizika. Nuo pat Pirkėjo duomenų gavimo, Parduotuvė taiko pačias griežčiausias Pirkėjo duomenų apsaugos priemones tam, kad būtų užkirstas kelias bet kokiai nepatvirtintai prieigai prie Pirkėjo duomenų.
6. Pirkėjų duomenų naudojimas
6.1. Pirkėjų dueomenis Parduotuvė gali naudoti šiais tikslais:
6.1.1. Pirkėjo užsakymų vykdymui, įskaitant Pirkėjų duomenų teikimą Parduotuvės partneriams ir tiekėjams, teikiančius prekių pristatymo, atsiskaitymo, ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas.
6.1.2. efektyviam ir tinkamam Svetainės turinio pateikimui;
6.1.3. tiesioginės rinkodaros tikslais, kuomet Pirkėjas tam neprieštarauja ir yra išreiškęs savo sutikimą pažymėdamas atitinkamą pasirinkimą arba užsisakant Parduotuvės naujienlaiškį.
6.1.4. Pirkėjų informavimui apie Parduotuvės teikiamų paslaugų pakeitimus.
6.1.5. Rinkos tyrimo tikslais.
7. Pirkėjo duomenų atskleidimas
7.1. Parduotuvė praneša, kad Pirkėjo duomenys gali būti atskleisti tretiesiems asmenims tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
8. Pirkėjų teisės
8.1. Asmenys turi teisę atsisakyti jų asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros bei rinkos tyrimų tikslais. Norėdami pasinaudoti šia teise, Pirkėjai privalo atžymėti atitinkamus pasirinkimus jų paskyroje. Pirkėjai taip pat gali susisiekti su Parduotuve el. pašto adresu office@aboutskin.eu ir pranešti apie savo atsisakymą.
9. Politikos keitimas
9.1. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šią Politiką apie tai pranešdamas Svetainėje. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę Pirkėjui iš naujo sutikti su atnaujinta Privatumo politika.
9.2. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos.
9.3. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Politika, jis turi teisę raštu jos atsisakyti.
9.4. Yra laikoma, kad Pirkėjas, toliau naudodamasis interneto parduotuvės teikiamomis paslaugomis po Politikos pasikeitimo, sutinka visais Politikos pasikeitimais.
10. Kontaktinė informacija
10.1. Pirkėjų klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su šia Politika, gali būti pateikti Parduotuvei el. pašto adresu office@aboutskin.eu.

Užsisakykite naujienlaiškį ir gaukite 10% nuolaidos kodą. Pristatymas nemokamas!